Nová prijatá faktúra Import

Dátum vystavenia Popis Firma Č faktúry Suma Odkaz
28.02. Paušál 2022/02 Mobilfónia, s.r.o. 22042311 54,20 €
31.01. Paušál 2022/01 Mobilfónia, s.r.o. 22021248 55,20 €