Import prijatej faktúry

Musíte vložiť skopírovaný text z faktúry. Otvorte si faktúru a označte všetok text v nej (CTRL+A). Potom text skopírujte (CTRL+C) a tu hore ho vložte (CTRL+V). Potom po uložení formulára môžete dodefinovať import.